دسته بندی: جلسات

برگزاری دوره آموزشی جهاد روشنایی با همکاری بسیج مهندسین

برگزاری دوره آموزشی جهاد روشنایی توسط شرکت فنی مهندسی شب کهربا  با همکاری بسیج مهندسین

برگزاری دوره آموزشی جهاد روشنایی با همکاری بسیج مهندسین

دپارتمان انرژی خورشیدی شرکت فنی مهندسی شب کهربا ،  فعالیت خودش را در سال ۱۳۹۱ با هدف ارتقاء سطح مهارت های فنی و عملی فارغ التحصیلان دانشگاهی و نیرو های شاغل دربخش های مرتبط با زمینه انرژی خورشیدی آغاز نموده است و تا به امروز موفق به برگزاری بیش از ۳۰ دوره آموزشی در زمینه های مختلف ، اعم از طراح سیستم های فتوولتائیک ، آموزش نرم افزار های طراحی سیستم های فتوولتائیک ، دوره عملی نصاب پانل های خورشیدی و … شده است .

برگزاری دوره آموزشی جهاد روشنایی با همکاری بسیج مهندسین
برگزاری دوره آموزشی جهاد روشنایی با همکاری بسیج مهندسین
برگزاری دوره آموزشی جهاد روشنایی با همکاری بسیج مهندسین
برگزاری دوره آموزشی جهاد روشنایی با همکاری بسیج مهندسین

جلسه کار گروه مدیریت سبز

جلسه کار گروه مدیریت سبز

جلسه کار گروه مدیریت سبز سازمان با حضور معاونین سازمان آقایان شرافتی معاون توسعه مدیریت ومحمدی چهر معاون اموربازرگانی وکارشناسان مربوطه

با هدف بررسی وضعیت موجودمصرف انرژی وکاهش هزینه های انرژی سازمان در سال جدید وبا حضور مهندس هاشمی مدیر عامل شرکت مهندسی شب کهربا مجری طرح بررسی کاهش هزینه وافزایش بهره وری انرژی درسازمان های دولتی برگزار گردید.