ما راه های ارتباطی ایجاد می کنیم!
ملاقات با تیم ما

شرکت ما با کادری قوی و با سابقه آماده خدمت رسانی در تمامی زمینه های خورشیدی و روشنایی در سراسر ایران میباشد.

علیرضا هاشمی

مدیر عامل

زهرا طاهری

عضو هیئت مدیره

زهرا کهکی

بازرگانی داخلی

نیما هاشمی

رئیس هیئت مدیره

حسین راز

مسئول فنی

مهدی سقایتی

انبار و تدارکات

حسین روحی تا

پرسنل - کمک انباردار

مشاوره رایگان دریافت کنید