فانوس خورشیدی

چراغ اضطراری طرح فانوس با شارژر خورشیدی این فانوس هم با برق شارژ می شود هم با نور خورشید.

با داشتن این فانوس ، هیچ وقت در تاریکی نمی مانید اگر فانوس با برق معمولی شارژ شود تا 4 ساعت مداوم روشن می ماند اگر با نور خورشید شارژ شود 6 ساعت مداوم برق خواهید داشت.

نور این فانوس به راحتی یک سالن پذیرایی را روشن می کند.

قابل استفاده در مسافرت و چادر های مسافرتی و وسیله ای مناسب برای کوهنوردی است.

مزیت ویژه فانوس خورشیدی این است که اگر به برق دسترسی نداشته باشید دستگاه را با کمک نور خورشید می توانید شارژ نمایید !

چراغ اضطراری طرح فانوس با شارژر خورشیدی این فانوس هم با برق شارژ می شود هم با نور خورشید.

با داشتن این فانوس ، هیچ وقت در تاریکی نمی مانید اگر فانوس با برق معمولی شارژ شود تا 4 ساعت مداوم روشن می ماند اگر با نور خورشید شارژ شود 6 ساعت مداوم برق خواهید داشت.

نور این فانوس به راحتی یک سالن پذیرایی را روشن می کند.

قابل استفاده در مسافرت و چادر های مسافرتی و وسیله ای مناسب برای کوهنوردی است.

مزیت ویژه فانوس خورشیدی این است که اگر به برق دسترسی نداشته باشید دستگاه را با کمک نور خورشید می توانید شارژ نمایید !