پاوربانک خورشیدی

این شارژرهای جالب حتی با نور لامپ معمولی (منظور لامپهای حبابی رشته ای معمولی) نیز قابل شارژ است و با کمترین نوری چراغ LED آن روشن میشود که نشانه این است که پنل خورشیدی با تابش نور مواجه شده و شروع به تبدیل انرژی نور به الکتریکی میکند. و این به دلیل استفاده از پنل خورشیدی از نوع عالی و درجه یک در این وسیله میباشد.

این شارژرهای جالب حتی با نور لامپ معمولی (منظور لامپهای حبابی رشته ای معمولی) نیز قابل شارژ است و با کمترین نوری چراغ LED آن روشن میشود که نشانه این است که پنل خورشیدی با تابش نور مواجه شده و شروع به تبدیل انرژی نور به الکتریکی میکند. و این به دلیل استفاده از پنل خورشیدی از نوع عالی و درجه یک در این وسیله میباشد.