نمایشگاه دفاع مقدس

نمایشگاه دفاع مقدس استان قم </br> از 31 شهریور 1398 لغایت 06 مهر 1398 </br> مکان : انتهای شهرک قدس خیابان ولیعصر نمایشگاه دفاع مقدس غرفه 5 و 6