لیست آزمون ها

آزمایشگاه شرکت فنی مهندسی شب کهربا با تجهیزات کامل و پیشرفتۀ آزمون، کادر فنی مجرب و متخصص و با استفاده از دانش روز، توانایی انجام آزمون‌های عملکردی، ایمنی و تعیین معیار مصرف انرژی انواع لامپ‌های فلورسنت کم‌مصرف بالاست سرخود، لامپ و مدول‌های ال ای دی را مطابق با استاندارد‌های مربوطه دارد.
دریافت لیست آزمون ها