اخذ و تمدید کارت بازرگانی

کارت بازرگانی به عنوان اساسی ترین و اصلی ترین ابزار جهت واردات و صادرات و تجارت بین الملل، توسط اتاق بازرگانی هر استان به صورت حقیقی یا حقوقی صادر میگردد. شماره کارت بازرگانی یا همان شناسه ملی به عنوان مرجع شناسایی صاحب کالا می باشد که البته در تمام مراحل ترخیص کالا استفاده میگردد. کارت های بازرگانی بر اساس نوع فعالیت شرکت (تولیدی-غیر تولیدی) به صورت یک ساله یا ۳ ساله یا پنج ساله صادر میگردند که البته پس از آن نیاز به تمدید دوباره جهت ادامه فرآیند واردات یا صادرات کالا خواهد داشت. دپارتمان بازرگانی شرکت شب کهربا برای بازرگانان عزیزی که خواستار اخذ کارت بازرگانی یا تمدید آن میباشند کلیه مراحل اداری و الکترونیکی را در کوتاهترین زمان ممکن جهت تسهیل در امر صدور و تمدید کارت به انجام می رساند.