ثبت سفارش

ثبت سفارش کالا اولین و حساس ترین فرآیند ترخیص می باشد که هرگونه اقدامات بعدی را در بر میگیرد. برای این منظور نیاز به کارت بازرگانی صاحب کالا یا نماینده آن (حقیقی یا حقوقی) و عضویت در سیستم ثبتارش (ثبت سفارش الکترونیکی) می باشد معمولا ثبت سفارش کالا قبل از ورود آن به مرز صورت میگیرد و به منزله ثبت کالا در سامانه الکترونیکی گمرک و وارد کردن آن به صورت قانونی است. شرح کالا، کاربرد، آنالیز و یا کاتالوگ همگی برا تعیین کد تعرفه و ثبت سفارش کالا نیاز است. در مواردی بسته به نوع کالا و تعرفه، مجوزهایی نیاز است که باید قبل از ثبت سفارش آماده گردد. کالا پس از ثبت نیاز به کارشناسی جهت تایید و صدور مجوز ثبت سفارش خواهد داشت. دپارتمان بازرگانی شرکت شب کهربا مشاور شما در انجام ثبت سفارش (حداکثر در صورت امکان ثبت با تعرفه های بدون نیاز به مجوز) تعیین تعرفه و اخذ مجوزهای لازم همراه شماست.