زهرا طاهری

سمت:
مدیرعامل
مسئوليت:
مدیریت شرکت
تجربه:
15 سال
ایمیل:
taheri.ompg@gmail.com
تلفن:
تماس با ما