زهرا طاهری

سمت :
عضو هیئت مدیره
مسئوليت :
عضویت هیئت مدیره
تجربه :
18 سال
مدرک تحصیلی :
دکترای برق الکترونیک
ایمیل :
taheri.ompg@gmail.com
تلفن :
غیر قابل نمایش برای عموم

عضو هیئت مدیره شرکت فنی مهندسی شب کهربا