زهرا کهکی

سمت:
بازرگانی داخلی
مسئوليت :
خرید محصولات موردنیاز شرکت
تجربه :
9 سال
مدرک تحصیلی :
مهندسی برق قدرت
ایمیل :
تماس با ما