زهرا کهکی

سمت:
بازرگانی داخلی
مسئوليت:
خرید محصولات موردنیاز شرکت
تجربه:
6 سال
مدرک تحصیلی:
مهندسی برق قدرت
ایمیل:
تلفن:
تماس با ما