سمانه نوری

سمت:
کارشناس اجرا
مسئوليت:
کنترل روند اجرای پروژه
تجربه:
6 سال
ایمیل:
تلفن:
09103501684
تماس با ما