سید محمد میرمهدی

سمت:
مدیر فروش
مسئوليت:
مدیریت بخش فروش
تجربه:
30سال
مدرک تحصیلی:
مهندسی عمران
ایمیل:
تلفن:
تماس با ما