نیما هاشمی

سمت :
رئیس هیئت مدیره
مسئوليت :
ریاست هیئت مدیره ی شرکت
ایمیل :
nima8nsh@gmail.com
تلفن شخصی :
غیر قابل نمایش برای عموم

رئیس هیئت مدیره ی شرکت فنی مهندسی شب کهربا