علیرضا احمدی

سمت:
مسئول فنی
مسئوليت:
مهندسی فنی و اجرایی
تجربه:
10 سال
تلفن:
09906180183
تماس با ما