علیرضا هاشمی

سمت:
رئیس هیئت مدیره
مسئوليت:
ریاست هیئت مدیره
تجربه:
28 سال
مدرک تحصیلی:
دکترای DBA
تلفن:
تماس با ما