محمد م ناصری

سمت:
مدیر بخش بازرگانی خارجی و انفورماتیک
مسئوليت:
بازرگانی خارجی ، انفورماتیک
تجربه:
7 سال
تلفن:
09906180186
تماس با ما