مژگان اشرافی

سمت:
مدیر بازرگانی داخلی
وظایف:
خرید محصولات داخلی
تجربه:
4 سال
تلفن:
09902510945
تماس با ما