مژگان اشرافی

سمت:
کارشناس امور مالی
وظایف:
امور حسابداری و مالیاتی
تجربه:
4 سال
مدرک تحصیلی:
کارشناسی حسابداری
تلفن:
09902510945
تماس با ما