دسته بندی: کلاس های آموزشی

برگزاری دوره های آموزشی انرژی های تجدیدپذیر

برگزاری دوره های آموزشی بهینه سازی و اصلاح الگوی مصرف و انرژی های تجدیدپذیر (برق خورشیدی) توسط شرکت فنی مهندسی شب کهربا با همکاری سازمان فنی حرفه ای استان قم و انجمن صنایع همگن برق و الکترونیک